13/01/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar về Tin sinh học

Ngày 13/01/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức seminar về Tin sinh học […]
12/01/2023

Đoàn Trường THPT Hai Bà Trưng thăm quan và làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 12/01/2022, Đoàn Trường THPT Hai Bà Trưng, thành phố Huế đã đến thăm quan và làm […]
11/01/2023

Thông báo lịch báo cáo seminar về Tin sinh học

Chủ đề buổi seminar – Phần 1: Giải trình tự bộ gen để xác định và dự đoán […]
22/12/2022

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá chuyên đề cho nghiên cứu sinh

Ngày 22/12/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và […]
22/12/2022

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh

Ngày 22/12/2022, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và […]
Tiếng Việt