25/08/2018

Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2018, Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, […]
24/08/2018

Thông báo tuyển dụng

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng cán bộ lao động hợp đồng. Thời hạn nộp […]
08/08/2018

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế trúng cử vào Ban chấp hành Hội các ngành sinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023

Được sự thống nhất của Bộ Nội vụ và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa […]
26/07/2018

Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng Đề án mở ngành đào tạo chuyên ngành Sinh học trình độ Tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Theo Quyết định số 903/QĐ-ĐHH ngày 04/7/2018 của Giám đốc Đại học Huế, chiều ngày 26 tháng 7 […]
26/07/2018

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế

Ngày 26/7/2018 Viện Công nghệ sinh học tiến hành họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại […]
Tiếng Việt