28/08/2023

Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 28/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trần Trung, khóa 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phân tử gen mã hóa protein cấu trúc của virus Parvo trên lợn (Porcine parvovirus – PPV) ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam”
22/08/2023

Nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia, mã số: NVQG-2019/DA.18

Ngày 22/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia: “Sản xuất thử nghiệm giống nguồn gen cá dìa Siganus guttatus”, mã số: NVQG-2019/DA.18”
22/08/2023

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho: Nghiên cứu sinh: Sonexay Rasphone Ngành: Sinh học
21/08/2023

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho: Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trần Trung Ngành: Sinh học
14/08/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Giáo sư Sokrat Monakhos

Ngày 14/8/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Giáo sư Sokrat Monakhos, Trường Đại học Nông nghiệp Nga mang tên K.A. Timiryazev
Tiếng Việt