05/01/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo kết quả xét sơ tuyển hồ sơ tham gia dự tuyển viên chức năm 2020 (vòng 1)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán […]
25/12/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 12/2020

Ngày 25/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng […]
24/12/2020

Viện Công nghệ sinh học làm việc với đại diện chương trình học bổng tiến sĩ Trường Khoa học Môi trường và Đời sống, Đại học Okayama, Nhật bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) và Đại học […]
24/12/2020

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN Qũy gen cấp quốc gia, mã số NVQG-2019/DA.18

Ngày 24/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức đánh giá kết quả thực […]
23/12/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-03

Ngày 23/12/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
Tiếng Việt