10/11/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-06

Ngày 10/11/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
10/11/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-02

Ngày 10/11/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
05/11/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-05

Ngày 05/11/2020, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
02/11/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Thực hiện công tác tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại […]
01/11/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trao quà hỗ trợ người dân khắc phục lũ lụt

Ngày 01/11/2020, đoàn công tác Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) do PGS.TS. Trương Thị […]
Tiếng Việt