DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2021
—♦—

STT Danh sách tác giả Tên bài báo Tên tạp chí đăng bài Danh mục
1 Pham Thi Hai Yen, Nguyen Quang Linh, Nguyen Duy Quynh Tram The identification and determination of toxin genes of Vibrio strains causing hemorrhagic disease on red drum (Sciaenops ocellatus) using PCR AMB Express SCIE
2 Thi Oanh Nguyen, Thi Diem Nguyen, Hai Thi Hong Truong, Thi Thu Hang La, Thi Kim Cuc Nguyen EFFECT OF SPENT MUSHROOM SUBSTRATE ON THE GROWTH AND YIELD OF THREE CULTIVARS OF MUSKMELONS (Cucumis melo) Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences SCIE
3 Phu Nguyen Van, Hai Thi Hong Truong, Tuan Anh Pham, Le Cong Tuan, Tien Le, Kim Cuc Nguyen Thi Removal of Manganese and Copper from Aqueous Solution by Yeast Papiliotrema huenov Mycobiology SCIE
4 Trinh Thi Phuong Thao, Le Thi Kim Thoa, Le My Tieu Ngoc, Truong Thi Phuong Lan, Tran Vinh Phuong, Hai Thi Hong Truong, Kuan Shiong Khoo, Sivakumar Manickam, Truong Thi Hoa, Nguyen Duy Quynh Tram, Pau Loke Show, Nguyen Duc Huy Characterization halotolerant lactic acid bacteria Pediococcus pentosaceus HN10 and in vivo evaluation for bacterial pathogens inhibition Chemical Engineering and Processing – Process Intensification SCIE
5 Hooi Ren Lim, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Chih-Kai Chang, Heli Siti Halimatul Munawaroh, P. Senthil Kumar, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show Perspective of Spirulina culture with wastewater into a sustainable circular bioeconomy Environmental Pollution SCIE
6 Le Cong Tuan, Nguyen Duc Huy, Le My Tieu Ngoc, Doan Thi My Lanh, Te Minh Son, Nguyen Hoang Loc Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam Advancements in Life Sciences ESCI
7 Do Thi Bich Thuy, An Tien Nguyen, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Yeek-Chia Ho, Nguyen Duc Huy, Heriberto Hernández Cocoletzi, Pau Loke Show Optimization of culture conditions for gamma-aminobutyric acid production by newly identified Pediococcus pentosaceus MN12 isolated from ‘mam nem’, a fermented fish sauce Bioengineered SCIE
8 Nguyen Thi Quynh Trang, Dang Thanh Long, Hoang Thi Kim Hong Phytocomponents and antioxidant activity in the methanol extract of seed lotus (Nelumbo Nucifera Gaernt.) from Viet Nam Research Journal of Biotechnology SCIE
9 Dang Thanh Long, Hoang Thi Kim Hong, Le Ly Thuy Tram, Nguyen Thi Quynh Trang Evaluation of Genetic Diversity by DNA Barcoding of Local Lotus Populations from Thua Thien Hue Province Indian Journal of Agricultural Research SCIE
10 Nguyen Thi Truc Loan, Dang Thanh Long, Pham Nguyen Dong Yen, Truong Thi Minh Hanh, Tri Nhut Pham, Dung Thuy Nguyen Pham Purification Process of Mangiferin from Mangifera indica L. Leaves and Evaluation of Its Bioactivities Processes SCIE
11 Nguyen Duc Huy, Nguyen Thi My Le, Kit Wayne Chew, Seung-Moon Park, Pau Loke Show Characterization of a recombinant laccase from Fusarium oxysporum HUIB02 for biochemical application on dyes removal Biochemical Engineering Journal SCOPUS
12 Nguyen Van Hue, Hoang Tan Quang, Dang Thanh Long, Nguyen Van Toan, Nguyen Thi Van Anh, Tran Thanh Quynh Anh, Nguyen Duc Chung CHARACTERISTIC AND AMYLASE ACTIVITY OF YEASTS ISOLATED FROM Banh men la STARTER TABLETS IN CENTRAL VIETNAM Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
13 An H. Nguyen, Nguyen T. T. Phan, Lan T. Tran, Quang T. Hoang, Phuong T. B. Truong Genetic diversity analysis based on Retrotransposon Microsatellite Amplification Polymorphisms (REMAP) for distinguishing the ginger chemotype of Thua Thien Hue (Zingiber officinale Roscoe) from other Vietnamese ginger types Jordan Journal of Biological Sciences SCOPUS
14 Nguyen Thi Kim Cuc, Nguyen Van Phu, YOON BYOUNG SU Molecular Detection of Honey Bee Pathogenic Microbes: Recent Advances and Future Perspective Journal of Apiculture SCOPUS
15 Nagendran Rajalingam, Jae-Hyun Yoon, Bohyun Yoon, Nguyen Bao Hung, Won-Il Kim, Hyunju Kim, Byeong Yong Park & Se-Ri Kim Prevalence and molecular characterization of Escherichia coli isolates during radish sprout production in the Republic of Korea Applied Biological Chemistry SCOPUS
16 Nguyen Thi Quynh Trang, Ngo Quy Thao Ngoc, Dang Thanh Long, Hoang Thi Kim Hong, Ngo Thi Phuong Hang PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES, BIOACTIVE COMPOUNDS OF DIFFERENT TYPES OF LOTUS TEA IN THUA THIEN HUE PROVINCE OF VIET NAM Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
17 Huynh Van Chuong, Le Thi Lan Phuong, Dang Thanh Long SEROTYPES, TOXINS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Escherichia coli (E.COLI) STRAINS ISOLATED FROM DIARRHEIC RABBITS IN PHU VANG, THUA THIEN HUE Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences SCOPUS
18 Truong Thi Hong Hai, Phan Thu Thao EFFECT OF PLANT DENSITY AND FOLIAR FERTILIZER SPRAY ON GROWTH AND YIELD OF NETTED MELON (Cucumis melo L.) ‘Inthanon RZ’ Hue University Journal of Science: Natural Science ACI
19 Nguyễn Thị Diễm, Nguyễn Thị Oanh, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Kim Cúc MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY LAN GIẢ HẠC DI LINH (Dendrobium anosmum DL.) TỪ CÂY CON IN VITRO Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên ACI
20 Hoàng Tấn Quảng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Mai Thu Thủy, Vũ Đức Hoàng, Phan Thị Á Kim ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SINH TRƯỞNG CỦA CALLUS CÂY GIẢO CỔ LAM (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino) – MỘT CÂY DƯỢC LIỆU CÓ GIÁ TRỊ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên ACI
21 Nguyen Thi Quynh Trang, Hoang Thi Kim Hong, Vo Thi Mai Huong, Dang Thanh Long In vitro Propagation of Red Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) – An Aquatic Edible Plant in Vietnam Agricultural Science Digest Khác
22 Lương Thị Thủy, Trương Thị Hồng Hải KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ ĐÀN GÀ TRE TẠI TIÊN PHƯỚC, QUẾ SƠN VÀ NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn HĐCDGS
23 Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyen Quang Hoang Vu Effects of different treatments of silver nanoparticles (AgNPs) on the growth & physiological characteristics of lotus (Nelumbo nucifera) Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế HĐCDGS
24 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường Tính kháng của cỏ lồng vực đối với hoạt chất pretilachlor ở Thừa Thiên Huế trong điều kiện nhà lưới Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
25 Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Tiến Long, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vĩnh Trường Điều tra tình hình cỏ lồng vực phát sinh trở lại trên ruộng lúa gieo sạ sau khi sử dụng thuốc trừ cỏ ở Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
26 Lê Ngọc Phương Quý, Mai Thị Khánh Vân, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Vũ Duy, Dương Thị Thu Hà ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước HĐCDGS
27 Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Trí Thuận TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN TRH (THERMOSTABLE DIRECT HEMOLYSIN-RELATED HEMOLYSIN) CỦA VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN GÂY DUNG HUYẾT TỐ KHÔNG BỀN NHIỆT TRÊN CÁ HỒNG MỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÚ Y HĐCDGS
28 Phan Thị Thảo Nguyên, Phạm Thị Thanh Thảo, Trần Thúy Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Đức Tiến, Trương Thị Bích Phượng ĐỊNH DANH GỪNG THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ THỊ MATK VÀ ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM TRICHODERMA – STREPTOMYCES KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY GỪNG BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 Khác
29 Phạm Thị Diễm Thi, Hồ Thị Thùy Nhi, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRỬỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN CHỒI IN VITRO CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (Streptocaulon juventas Merr.) BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 Khác
30 Trần Thị Ngọc Trâm, Phan Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Trương Thị Phương Lan, Hoàng Tấn Quảng NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC LOÀI TRÀM (Melaleuca spp.) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BÁO CÁO TOÀN VĂN HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 Khác
31 Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Quang Hoang Vu, Hoàng Tấn Quảng HIỆU QUẢ CỦA VẬT LIỆU NANO BẠC LÊN NẤM CURVULARIA LUNATA GÂY BỆNH ĐỐM LÁ PHÂN LẬP TRÊN GIỐNG SEN TRẮNG (NELUMBO NUCIFERA) TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2021 Khác
32 Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Đoàn Thị Mỹ Lành, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
THỬ NGHIỆM TẠO BIOFLOC TỪ NGUỒN VI SINH TỰ NHIÊN CHO ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vanamei Boone, 1931) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Hue University Journal of Science: Natural Science Khác
33 Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ CÂY SEN (Nelumbo nucifera Gaernt.) Ở THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM Báo cáo Khoa học Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2021 Khác
34 Nguyễn Thị Cẩm Yến, Hồ Đắc Thái Hoàng Quản lý rác thải hướng tới mục tiêu “không chất thải” Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII Khác
35 Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, Quyển 2, trang 560-569. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ Khác
36

Trần Hiếu Quang

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên biển và hải đảo tỉnh Quảng Bình Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, Quyển 1, trang 304-310. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2021 Khác


Thống kê:

Danh mục
Nước ngoài Trong nước
WoS
SCOPUS ACI Khác HĐCDGS Khác
SCIE ESCI
Số lượng bài báo 9 1 7 3 1 6 9
Tổng 21 15
Tổng cộng  36
Tiếng Việt