15/06/2023

Seminar: “Phân lập, định danh chủng vi khuẩn mới để thu nhận hợp chất thứ cấp”

Ngày 15/6/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức seminar khoa học: “Phân lập, định danh chủng vi khuẩn mới để thu nhận hợp chất thứ cấp” do TS. Hồ Lê Hân
15/06/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với đoàn công tác Nhật Bản

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu sản xuất phân bón từ phế phụ phẩm với tính hữu ích cao và giảm thiểu tác động môi trường thông qua đánh giá kinh nghiệm ở Việt Nam” được kí kết giữa Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) và nhóm nghiên cứu từ Nhật Bản
05/06/2023

Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2024

Thực hiện Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024
31/05/2023

Chương trình “Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi”

Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, ngày 31/05/2023, Công đoàn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức chương trình “Mừng ngày Quốc tế thiếu nhi” cho các cháu là con của viên chức – người lao động Viện.
26/05/2023

Đại hội Công đoàn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 26/5/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức Đại hội Công đoàn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tiếng Việt