PHÒNG THÍ NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC VÀ VẮC XIN

—♦—

I. TÊN GỌI

Tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vắc xin

Tiếng Anh: Laboratory of Immunology and Vaccine

TS. Huỳnh Văn Chương

Trưởng phòng thí nghiệm
Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn
Số điện thoại: 0398 951 050


II. CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

– Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể liên quan đến cơ chế bảo vệ của cơ thể chống lại các bệnh truyền nhiễm ở động vật.
– Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật, phương pháp miễn dịch để phát triển các chế phẩm sinh học dùng cho chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh truyền nhiễm, không truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng và một số bệnh khác.
– Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch đối với vắc xin thế hệ mới trong phòng bệnh và đáp ứng miễn dịch đối với một số bệnh truyền nhiễm
– Thiết lập mô hình thí nghiệm in vitroin vivo (động vật thí nghiệm) đánh giá đáp ứng miễn dịch đối với tác nhân gây bệnh.
– Nghiên cứu các giải pháp phòng và điều trị bệnh ở động vật bằng thảo dược và kháng thể.


III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài cấp Bộ

– Nghiên cứu chế tạo Kit phát hiện vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh lở loét ở cá, mã số: CT-2018-DHH-03. TS. Huỳnh Văn Chương.
– Nghiên cứu sự biến thiên hàm lượng kháng thể lợn sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae, mã số: B2009-DHH09-01. TS. Huỳnh Văn Chương

2. Đề tài cấp Đại học Huế

– Nghiên cứu biểu hiện gene mã hóa kháng nguyên của Mycoplasma hyopneumoniae làm nguyên liệu tạo vaccine phòng bệnh suyễn lợn, mã số: DHH2017-15-06. TS. Huỳnh Văn Chương.


IV. CÔNG BỐ KHOA HỌC

 1.  Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng. Tạo dòng và biểu hiện gen trh (thermostable direct hemolysin-related hemolysin) của Vibrio parahaemolyticus mã hóa kháng nguyên gây dung huyết tố không bền nhiệt trên cá hồng Mỹ. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2021.
 2. Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Lệ, Nguyễn Văn Hiệp, Hoàng Thị Hồng Vân, Phạm Trí Thuận. Ứng dụng phương pháp PCR để xác định vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh ở cá. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2019.
 3. Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Đinh Thị Bích Lân, Hoàng Thị Kim Hồng, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Võ Phước Khánh. Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein p65 từ Mycoplasma hyopneumoniae gây bệnh suyễn lợn trong vi khuẩn Escherichia coli BL21 (DE3). Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, 2018.
 4. Lê Quốc Việt, Hoàng Thị Thùy Nhung, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Lê Công Thịnh, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân Hòa. Xác định tỷ lệ nhiễm Streptococcus suis type 2 ở lợn giết mổ trên địa bàn Thành Phố Huế và tạo dòng, biểu hiện gene mã hóa 6-phosphogluconate-Dehydrogenase protein trong E. coli BL21. Tại tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, năm 2017, trang 31-48.
 5. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Tấn Quảng, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh, Đặng Thị Hương, Hoàng Thị Thùy Nhung. Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp 3-1E của Eimeria trong Escherichia coli BL21 (DE3). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, số 2, năm 2016, trang 55-63.
 6. Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hữu Nam, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Vũ Sơn. Đặc điểm bệnh lý chủ yếu của gà Tre mắc bệnh cầu trùng tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 6 (23), năm 2016, trang 76-83.
 7. Huỳnh Văn Chương, Đinh Thị Bích Lân, Nguyễn Hữu Nam, Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh, Đặng Thị Hương, Hoàng Thị Thùy Nhung, Phùng Lan Ngọc. Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hiệu quả phòng trị của kháng thể lòng đỏ kháng kháng nguyên 3-1E của cầu trùng gà. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y. 6 (23), năm 2016, trang 76-83.
 8. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Hoàng Tấn Quảng, Lê Quốc Việt, Lê Đức Thạo, Lê Công Thịnh, Trần Thị Việt Luân. Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên 3-1E từ Eimeria được phân lập tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, số 7, năm 2015, trang 60-67.
 9. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Hoàng Lộc, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh, Huỳnh Văn Chương. Cải thiện mức độ biểu hiện kháng nguyên tái tổ hợp Cryptosporidium parvum Cp23 trong Escherichia coli BL21 (DE3). Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y (Hội Thú y Việt Nam), tập 6, năm 2014.
 10. Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Trần Thúy Lan, Lê Quốc Việt, Lã Văn Kính. Nghiên cứu mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ đàn lợn thịt nuôi trong các trang trại ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012.
 11. Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thị Hương, Lê Quốc Việt, Lã Văn Kính. Đánh giá hiệu quả của các chất tẩy rửa trong việc làm sạch chuồng nuôi của lợn trước khi sát trùng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2012.
 12. Huỳnh Văn Chương, Đinh Thị Bích Lân, Lê Văn Phước, Lê Xuân Ánh. Đáp ứng kháng thể sau khi tiêm vaccine phòng bệnh do Mycoplasma hyopneumoniae gây ra ở lợn. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2011.
Tiếng Việt