DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2019
—♦—

STT Danh sách tác giả Tên bài báo Tạp chí đăng bài Danh mục
1 Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Hoang Tan Quang, Trinh Huu Tan, Le Thi Anh Thu, Nguyen Xuan Huy, Nguyen Hoang Loc Effect of salicylic acid and yeast extract on curcuminoids biosynthesis gene expression and curcumin accumulation in cells of Curcuma zedoaria J Plant Biotechnol SCIE
2 Tran Vu Ngoc Thi, Duong Duc Hoang Sinh, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Nguyen Hoang Tue, Masaki Shintani, Kazuhide Kimbara, Nguyen Hoang Loc Cloning, expression and characterization of catechol 1,2-dioxygenase from Burkholderia cepacia J. Gen. Appl. Microbiol. SCIE
3 Thi Dong Phuong Nguyen, Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen and Pau Loke Show Investigation of the Relationship between Bacteria Growth and Lipid Production Cultivating of Microalgae Chlorella Vulgaris in Seafood Wastewater Energies SCIE
4 Tae-Geum Kim, Tran Thuy Lan, and Jin-Yong Lee Immunogenicity of Fusion Protein of Cholera Toxin B Subunit-Porphyromonas gingivalis 53-kDa Minor Fimbrial Protein Produced in Nicotiana benthamiana Biotechnology and Bioprocess Engineering SCIE
5 Thi Diem Nguyen, Timothy R. Cavagnaro & Stephanie J. Watts-Williams The effects of soil phosphorus and zinc availability on plant responses to mycorrhizal fungi: a physiological and molecular assessment Scientific Reports SCIE
6 DANG THANH LONG, HOANG THI KIM HONG, LE LY THUY TRAM, NGUYEN THI QUYNH TRANG, NGUYEN VAN HIEP AND NGUYEN PHAN THUY TIEN GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF LOTUS SPECIES (Nelumbo nucifera GAERTN.) IN THUA THIEN HUE BASED ON ITS4-5 GENETIC REGION Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
7 TRUONG THI BICH PHUONG, PHAN THUY TRUC NHU, LAM THI NGOC THUY, TRAN THUY LAN, TRAN QUOC DUNG AND HOANG TAN QUANG In vitro PROPAGATION OF Adenosma indianum (Lour.) Merr Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
8 Hue Thi Tong, Kensuke Arakawa, Naoki Toyokawa, Yoko Omori, Issei Oe, Keisuke Miyamoto, Ming Yan, Junliang Zhao, Kazushi Hara, Takayuki Asahina, Hidetoshi Morita, Taku Miyamoto Acid productivity of Lactobacillus helveticus in milk significantly correlates with the type and the number of cell-envelope proteinase paralogs possessed Japanese Dairy Science Symposium Khác
9 Trương Thị Hồng Hải, Phan Thu Thảo, Đặng Thanh Long, Trần Thị Phương Nhung, Lê Tiến Dũng MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC GIỐNG LÚA MỚI CHỌN TẠO TRONG VỤ ĐÔNG – XUÂN NĂM 2018–2019 TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
10 Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Phương Nhung, Trần Văn Thắng, Châu Võ Trung Thông, Hoàng Kim Toản, Trương Thị Hồng Hải SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ NGỌT (Stevia rebaudiana bertoni) TRONG VỤ ĐÔNG NĂM 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
11 Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Linh, Trần Thúy Lan, Lê Thị Tuyết Nhân, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Thị Kim Cơ, Trần Quốc Dung PHÂN LẬP VÀ SÀNG LỌC CÁC CHỦNG Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TÍNH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NUÔI TẠI PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ 16S rRNA Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
12 Trần Vinh Phương, Hoàng Thị Ngọc Hân, Đặng Thanh Long, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Quang Linh HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolitycusVibrio sp. GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
13 Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Hoàng Thị Ngọc Hân, Trần Vinh Phương HOẠT TÍNH KHÁNG VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) CỦA CÂY CHÓ ĐẺ THÂN XANH (Phyllanthus amarus) VÀ CHẾ PHẨM EM5 Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
14 Nguyễn Thị Thu Liên, Hoàng Thị Thanh, Lê Thị Tuyết Nhân, Ngô Thị Diễm My PHÁT HIỆN GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SINH ĐỘC TỐ CYLINDROSPERMOPSIN TRONG MẪU SINH KHỐI VI KHUẨN LAM BẰNG KỸ THUẬT PCR Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
15 Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Hoàng Thị Kim Hồng, Huỳnh Thị Lệ, Nguyễn Văn Hiệp, Hoàng Thị Hồng Vân, Phạm Trí Thuận ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PCR ĐỂ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS GÂY BỆNH Ở CÁ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
16 Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Trần Thị Mỹ Loan THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG HẠT CỦA MỘT SỐ GIỐNG SEN HỒNG TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
17 Hoàng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Đinh Tiến Hoàng, Đặng Thanh Long, Ngô Thị Minh Thu, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thị Hồng Trang ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ THIẾU NƯỚC LÊN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GEN MtDHDPS1 MÃ HÓA DIHYDRODIPICOLINATE SYNTHASE TRONG CÂY MEDICAGO TRUNCATULA Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
18 Hoang Thi Kim Hong, Pham Thi Hong Trang, Dang Thanh Long, Nguyen Thi Quynh Trang Cloning and optimizing the expression of the DHDPS gene in the Medicago truncatula Legume Research- An International Journal HĐCDGS
19 Đặng Thanh Long, Nguyễn Thái Hoàng, Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thùy Trâm, Phạm Thị Hải Yến, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Văn Hiệp PHÂN LẬP VÀ TẠO DÒNG GENE THERMOLABILE HEMOLYSIN CỦA VI KHUẨN VIBRIO TỪ CÁ HỒNG MỸ Ở THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
20 Lê Mỹ Tiểu Ngọc, Đặng Quang Nguyên, Đỗ Trần Hương Duyên, Trần Thúy Lan, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Đức Huy PHÂN LẬP VÀ KIỂM TRA KHẢ NĂNG KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH CỦA Lactococcus garvieae TỪ HỆ TIÊU HÓA TÔM Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
21 The Thi Dieu Nguyen, Truong Thi Hong Hai FIELD EVALUATION OF AGRONOMIC PARAMETERS OF PROMISED-INTRODUCED TOMATO CULTIVARS (Solanum Lycopersicon Mill) IN WINTER-SPRING SEASON 2016–2017 IN THUA THIEN HUE, VIETNAM Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development HĐCDGS
22 Hai Thi Hong Truong, Thao Thu Phan, Ha Thi Khanh Le CORRELATIONS BETWEEN FRUIT’S YIELD WITH HORTICULTURAL TRAITS AND INHERITANCE OF MORPHOLOGICAL TRAITS OF SPONGE GOURD (LUFFA CYLINDRICA) Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development HĐCDGS
23 Trương Thị Hồng Hải, Trần Nhật Linh, Nguyễn Đình Thành SO SÁNH SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG DƯA LÊ (CUCUMIS MELO L.) F1TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG VỤ XUÂN HÈ 2018 TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
24 Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea) Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
25 Nguyen Van Khanh, Phan Van Cu ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SILVER NANOPARTICLES AGAINST Aeromonas spp. AND Vibrio spp. ISOLATED FROM AQUACULTURE WATER ENVIRONMENT IN THUA THIEN HUE Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development HĐCDGS
26 Nguyễn Văn Huy, Trần Vinh Phương, Phan Thị Thu Hồng Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của ngao dầu (Meretrix meretrix) ở vùng cửa biển Thuận An, Thừa Thiên Huế Tạp chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
27 Tống Thị Huế, Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thủy Tiên NÂNG CAO KHẢNĂNG KHÁNG NẤM FUSARIUM SOLANI TRÊN CÀ CHUA SAU THU HOẠCH CỦA NANOCHITOSAN BẰNG CÁCH KẾT HỢP VỚI AXIT PROPIONIC Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp (Trường Đại Học Nông Lâm, Đại học Huế) HĐCDGS
28 Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Võ Thị Mai Hương, Hoàng Thị Kim Hồng Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở Tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) HĐCDGS
29 Truong Thi Hong Hai, Nguyen Thi Thanh Loan, Nguyen Thi Dieu The INFLUENCE OF GROWING MEDIA AND VARIETIES ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF MOKARA IN TAM KY, QUANG NAM PROVINCE Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development HĐCDGS


Thống kê:

Danh mục Nước ngoài Trong nước
WoS SCOPUS Khác HĐCDGS Khác
Số lượng bài báo 5 2 1 21 0
Tổng 8 21
Tổng cộng 29
Tiếng Việt