CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

– – – ◊◊ – – –

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế có chức năng đào tạo Tiến sĩ ngành Sinh học, Nông nghiệp hữu cơ và các ngành liên quan; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn theo nhu cầu xã hội; hợp tác với các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thông tin về các khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn được tổ chức tại Viện CNSH:

1. Đối tượng: các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Thời gian và địa điểm mở lớp

  • Thời gian: tất cả các tháng trong năm
  • Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế – Đường Nguyễn Đình Tứ, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và một số đơn vị đối tác của Viện CNSH.

3. Quyền lợi của học viên

  • Học viên được trang bị những kiến thức và hướng dẫn phương pháp để nâng cao hiểu biết và rèn luyện thành thục một số kỹ năng trong công tác ở các lĩnh vực: Công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào, trồng trọt, chăn nuôi, thú y và thủy sản.
  • Học viên được cấp giấy chứng nhận sau hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn.
  • Học viên có cơ hội được tiếp tục tham gia thực hiện các đề tài, dự án, hướng nghiên cứu tại các Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm của Viện CNSH và các đơn vị đối tác của Viện CNSH.

4. Nội dung, thời gian và học phí các khóa đào tạo

TT Mã khóa học Nội dung đào tạo Thời gian/khóa học Số lượng học viên Học phí/ khóa học
1 DTNH01 Các kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử (tách chiết DNA/RNA, PCR điện di, tạo dòng gen, phân tích kết quả thực nghiệm 30 ngày 2-5 HV 8.000.000
2 DTNH02 Các kỹ thuật chỉ thị phân tử cơ bản (SSR, RFLP, SCAR, ….) 30 ngày 2-5 HV 10.000.000
3 DTNH04 Các kỹ thuật sinh học phân tử nâng cao (tạo dòng và biểu hiện gen, xác định mức độ biểu hiện gen, chẩn đoán phân tử, …) 60 ngày 2-5 HV 10.000.000
4 DTNH06 Nuôi cấy mô tế bào thực vật 30 ngày 2-5 HV 8.000.000
5 DTNH09 Định danh phân tử vi sinh vật, thực vật 10 ngày 2-5 HV 6.000.000
6 DTNH14 Kỹ thuật ELISA – Ứng dụng trong chẩn đoán bệnh ở vật nuôi 7 ngày

2 – 6 HV

> 6 HV

10.000.000

12.000.000

7 DTNH15 Kỹ thuật PCR – Ứng dụng để xác định tác nhân gây bệnh ở vật nuôi 7 ngày

2 – 6 HV

> 6 HV

10.000.000

12.000.000

8 DTNH16 Quy trình tách chiết và tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng gà 7 ngày 2-6 HV 10.000.000
9 DTNH17 Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà an toàn 10 ngày 2-6 HV 10.000.000
10 DTNH23 Kỹ thuật nhân giống và trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu 30 ngày 2-3 HV 8.000.000
11 DTNH24 Chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở gia súc và gia cầm 10 ngày 2-6 HV 10.000.000
12 DTNH26 Sử dụng kỹ thuật Realtime PCR trong phân tích biểu hiện gen: chẩn đoán bệnh thường gặp ở cây trồng, vật nuôi 7 ngày 2-5 HV 20.000.000
13 DTNH27 Các kỹ thuật tin sinh học cơ bản (phân tích, so sánh trình tự nucleotide, xây dựng cây phả hệ, tính toán các hệ số đa dạng di truyền, dự đoán chức năng gen, dự đoán cấu trúc không gian của protein, …) 10 ngày 2-5 HV 10.000.000
14   Kỹ thuật Vi sinh cơ bản và nâng cao   2-5 HV 10.000.000

5. Thế mạnh của Viện CNSH

  • Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong các nghiên cứu trong lĩnh vực: Công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào, trồng trọt, chăn nuôi, thú y và thủy sản.
  • Chương trình đào tạo được cập nhật thường xuyên, thiết kế phù hợp cho từng đối tượng học.
  • Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà màn, trại sản xuất,… hiện đại phục vụ cho việc triển khai các thí nghiệm trong các lĩnh vực: Công nghệ gen, công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào, trồng trọt, chăn nuôi, thú y và thủy sản.

6. Thủ tục đăng ký

7. Địa chỉ liên hệ đăng ký

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Tứ, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3.819.335;

E-mail: daotao.huib@hueuni.edu.vn;          Website:  http://huib.hueuni.edu.vn

Tiếng Việt