19/03/2021

Kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Công văn số 246/PC07-Đ2 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Công an tỉnh Thừa Thiên […]
13/03/2021

Khám phá kháng sinh mới với phổ kháng vi khuẩn rộng

Các nhà khoa học của Viện Wistar đã phát hiện ra một nhóm hợp chất mới kết hợp […]
12/03/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 3/2021

Ngày 12/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng […]
09/03/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Sáng ngày 09/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội nghị lấy […]
08/03/2021

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 3/2021

Chủ đề buổi seminar: “Đặc điểm của các yếu tố liên quan đến độc lực của Pseudomonas cichorii […]
Tiếng Việt