Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học về lĩnh vực Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi thú y, y sinh, môi trường, vật liệu mới, hóa sinh từ các đơn vị ở Đại học Huế cũng như các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý và các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi những thành tựu mới nhất và định hướng chiến lược ứng dụng Công nghệ sinh học phục vụ nền kinh tế xã hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo Khoa học Công nghệ sinh học năm 2019.

Tên Hội thảo

  • Tiếng Việt: HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2019

                          Chủ đề: “Ứng dụng công nghệ sinh học trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo”

  • Tiếng Anh: 2019 SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY

                          Topic: “Applied Biotechnology in the age of innovation and creativity”

Thời gian: Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Các lĩnh vực chuyên môn chính:

– Ứng dụng Công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm;

– Ứng dụng Công nghệ sinh học môi trường;

– Ứng dụng Công nghệ sinh học thủy sản, chăn nuôi, thú y;

– Ứng dụng Công nghệ sinh học trong y dược.

Nội dung hoạt động:

– Báo cáo và tham luận tổng quan

– Báo cáo trình bày (oral)

– Báo cáo treo (poster)

Chương trình hội thảo:

7:30 – 8:00 Đón tiếp đại biểu tham dự
8:00 – 8:05 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8:05 – 8:15 Phát biểu khai mạc
8:15 – 8:25 Phát biểu Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ
8:25 – 8:35 Phát biểu Đại diện Ban Giám đốc Đại học Huế

BÁO CÁO PHIÊN THỨ NHẤT

Chủ tọa: PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải & TS. Viengkhong Vansavang

8:35 – 8:55

Nitrogen management in soil and water for our future earth

GS. TS. Morihiro Maeda, ĐH Okayama, Nhật Bản

8:55 – 9:15

Ứng dụng sinh y học của plasma nhiệt độ thấp

GS. TS. Lê Trần Bình, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

9:15 – 9:35

Vegetable seed industry and molecular breeding of Korea

GS. TS. Woo Jong-Gyu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

9:35 – 9:55

Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

GS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

9:55 – 10:10  Giải lao

BÁO CÁO PHIÊN THỨ HAI

Chủ tọa: GS. TS. Lê Trần Bình & GS. TS. Woo Jong-Gyu

10:10 – 10:30

Influences of packaging and storage time on aflatoxin b1 production of dried peanuts in Baching district, Champasack province, Lao PDR

TS. Viengkhong Vansavang, Trường ĐH Champasack, Lào

10:30 – 10:50

Advance biotechnology in production of useful phytochemicals from adventitious root cultures of Polygonum multiflorum using an air-lift bioreactor system

TS. Hồ Thanh Tâm, ĐH Chungbuk, Hàn Quốc

10:50 – 11:10

Total bacteria, coliform and E. coli in drinking water factories of Pakse city and three districts (Baching, Sanasomboun and Phonthong) of Champasack province

TS. Souliya Phouthabounma, Trường ĐH Champasack, Lào

11:10 – 11:30

Khai thác và phát triển nguồn gen các giống Sen ở Thừa Thiên Huế

PGS. TS. Hoàng Thị Kim Hồng, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

11:30 – 11:50

Carvedilol improves glucose tolerance and insullin sensitivity in treatment of adrenergic overdrive in high fat diet-induced obesity

TS. Đoàn Văn Khánh, Trường ĐH Tân Tạo

11:50 – 12:10

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Thanh Long ruột đỏ

PGS. TS. Trương Thị Bích Phượng, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế

12:10 – 12:20 Bế mạc hội thảo
12:30 –  Ăn trưa (Toàn thể đại biểu tham dự)

Xuất bản:

Tuyển tập tóm tắt các báo cáo tại hội thảo.

Tuyển tập báo cáo toàn văn: Số đặc biệt Tạp chí khoa học Đại học Huế: Chuyên san Khoa học Tự nhiên.

Lệ phí

Đại biểu đăng ký tham dự: miễn phí

Lệ phí đăng bài: 1.000.000 đồng

Lưu ý:

– Học viên sau đại học của Đại học Huế được miễn giảm 50% lệ phí đăng bài.

Gửi bài:

– Quy định bản thảo:

          Hướng dẫn chi tiết cho tác giả.

          Bài báo mẫu.

Các bước để đăng bài báo khoa học.

Các mốc thời gian cần lưu ý:

– Hạn cuối đăng ký tham dự hội thảo: 30/07/2019.

– Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 31/08/2019.

– Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 31/08/2019.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10 – Phú Thượng – Phú Vang – Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234. 3819335

Email: khcn_htqt.huib@hueuni.edu.vn

Website: http://huib.hueuni.edu.vn/

Tiếng Việt