22/12/2023

Seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 22/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản
20/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.13

Ngày 20/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế “Khai thác nguồn gen vi sinh vật phục vụ bảo vệ môi trường”
20/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế

Ngày 20/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021, năm 2023
20/12/2023

Đưa Viện Công nghệ sinh học phát triển xứng tầm

Việc thành lập Viện Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung sẽ góp phần nâng cao vị thế, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của Đại học Huế và phát triển Thừa Thiên Huế thành một trung tâm khoa học lớn của cả nước
19/12/2023

Thông báo seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản
Tiếng Việt