29/12/2023

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021-15-18

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytopphthora sp. trên cây Thanh trà”
28/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiến độ đợt 2 năm 2023 cho nghiên cứu sinh

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tiến hành đánh giá tiến độ 6 tháng cho 07 nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa năm 2020, 2021 và 2023
28/12/2023

Lễ trao bằng Tiến sĩ khoá 1 năm 2018

Sáng ngày 28/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Lễ trao bằng cho tân tiến sĩ Ngô Thị Diễm My, được công nhận học vị tiến sĩ năm 2023
25/12/2023

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế, mã số NCM.DHH.2020.11

Ngày 25/12/2023, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế: “Công nghệ sinh học vi sinh vật”, mã số NCM.DHH.2020.11
22/12/2023

Triển lãm tại “Hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2023 – Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao”

Ngày 21-22/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại  “Hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2023 - Lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao"
Tiếng Việt