HỢP TÁC QUỐC TẾ

—♦—

I. Đối tác quốc tế

 • Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc
 • Đại học Okayama, Nhật Bản
 • Đại học Kyoto, Nhật Bản
 • Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp và Lương thực Quốc gia Nhật Bản
 • Đại học Saga, Nhật Bản
 • Đại học Doshisha, Nhật Bản
 • Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan
 • Đại học Kỹ thuật Ming Chi, Đài Loan
 • Công ty Unique Land use GmbH, Cộng hòa Liên bang Đức
 • Đại học Helsinki, Phần Lan


II. Lĩnh vực hợp tác

 • Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu chung
 • Tổ chức các hội thảo khoa học, quảng bá sản phẩm
 • Liên kết đào tạo sau Đại học
 • Tổ chức các khóa học ngắn hạn

Tiếng Việt