CƠ CẤU TỔ CHỨC

—♦—

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

PGS.TS Trương Thị Hồng Hải

Viện trưởng, Giảng viên cao cấp
Số điện thoại: 096 142 3419
Email: tthhai@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

TS. Nguyễn Đức Huy

Phó Viện trưởng
Số điện thoại: 091 606 6357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

I. Phòng chức năng

– Phòng Tổ chức – Hành chính

TS. Nguyễn Tiến Long

Trưởng phòng

Số điện thoại: 091 441 5198

Email: ntienlong@hueuni.edu.vn

– Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

TS. Nguyễn Đức Huy

Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0234 381 9335
0916 066 357
Email: ndhuy@hueuni.edu.vn

II. Phòng thí nghiệm

– PTN Công nghệ Gen 

TS. Hoàng Tấn Quảng 

Trưởng phòng thí nghiệm

Số điện thoại: 098 373 5509

Email: htquang@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Tế bào 

TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Trưởng phòng thí nghiệm
Số điện thoại: 0943 112 476
Email: ntkcuc.huib@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Công nghệ Enzyme và Protein (TS. Nguyễn Đức Huy – Trưởng PTN)

– PTN Vi sinh vật học và công nghệ lên men

ThS. Tống Thị Huế

Phụ trách Phòng
Số điện thoại: 0346 904 557
Email: tongthihue@hueuni.edu.vn

– PTN Miễn dịch học và vaccine

TS. Huỳnh Văn Chương

Trưởng phòng thí nghiệm

Số điện thoại: 039 895 1050

Email: hvanchuong@hueuni.edu.vn

Lý lịch khoa học: tải về tại đây

– PTN Sinh học phân tử 

TS. Hồ Ngọc Hân

Phụ trách Phòng
Số điện thoại: 0834 328 899
Email: hongochan@hueuni.edu.vn
Lý lịch khoa học: tải về tại đây


III. Viện

Viện Tài Nguyên và Môi trường

ThS. Nguyễn Đình Huy

Quyền Viện trưởng
Số điện thoại: 0905 261 624
Email: ndinhhuy@hueuni.edu.vn


IV. Trung tâm

– Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật Y sinh tiên tiến (PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Giám đốc kiêm nhiệm)

– Trung tâm Chăm sóc và Chữa trị vật nuôi (TS. Huỳnh Văn Chương – Giám đốc Trung tâm)


V. Bộ môn

– Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng (TS. Nguyễn Thị Kim Cúc – Trưởng bộ môn)

Tiếng Việt