ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

—♦—


I. CHI BỘ CƠ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số Đảng viên: 28 đảng viên

Chi ủy Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2020-2025:
1. Bí thư: Đ/c Trương Thị Hồng Hải
2. Phó bí thư: Đ/c Huỳnh Văn Chương
3. Ủy viên: Đ/c Nguyễn Đức Huy


II. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số Công đoàn viên: 57

Công đoàn bộ phận:
1. Chủ tịch Công đoàn bộ phận trung tâm và phòng chức năng: Đ/c Nguyễn Thị Như Ánh
2. Chủ tịch Công đoàn bộ phận bộ môn và phòng thí nghiệm: Đ/c Tống Thị Huế
3. Chủ tịch Công đoàn bộ phận Viện Tài nguyên và Môi trường: Đ/c Nguyễn Quang Hưng


III. ĐOÀN THANH NIÊN VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tổng số đoàn viên: 22

Ban chấp hành Chi đoàn Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2022-2024:
1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Bảo Hưng
2. Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Quang Hoàng Vũ
3. Ủy viên: Đ/c Đinh Tiến Tài
4. Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo
5. Ủy viên: Đ/c Lê Hoàng Duy Minh

Tiếng Việt