10/11/2023

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Nghiên cứu sinh: Hatsadong Chanthanousone Ngành: Sinh học Mã số: 9420101
09/11/2023

Hội thảo triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và chia sẻ định hướng phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học

Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội thảo phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”
20/10/2023

Tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10/2023, Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023)
20/10/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề nghiên cứu sinh

Ngày 20/10/2023, Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế và Bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng đã phối hợp tổ chức đánh giá tiểu luận tổng quan và chuyên đề cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thọ
12/10/2023

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hatsadong Chanthanousone, chuyên ngành Sinh học

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Hatsadong Chanthanousone, chuyên ngành Sinh học
Tiếng Việt