HỘI NGHỊ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2020

“Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

 

Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phối hợp cùng Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020. Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty, doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học trình bày, trao đổi các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất cũng như thảo luận các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành.

 

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị

       Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 năm 2020 tại Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

 

Tiểu ban chuyên môn

       Công nghệ gen

       Công nghệ hóa sinh và protein

       Công nghệ tế bào

       Công nghệ vi sinh và lên men

       Công nghệ sinh học y dược

       Công nghệ sinh học môi trường và nông nghiệp

 

Ban tổ chức

 

Hình thức báo cáo Hội nghị

       Báo cáo và tham luận tổng quan

            Sau phần khai mạc sẽ có phiên báo cáo toàn thể gồm các báo cáo tổng quan từ các đại biểu mời bao gồm:

                     PGS. TS. Phạm Công Hoạt, Bộ Khoa học và Công nghệ; 

                     GS. TS. Nguyễn Thanh Liêm, Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec

                     GS. TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

                     PGS. TS. Dương Minh Hải, Đại học Quốc gia Singapore, Singapore;

                     PGS. TS. Đồng Văn Quyền, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

                     PGS. TS. Dương Hoa Xô, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh.

       Báo cáo trình bày (oral)

            Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận tại Hội nghị không quá 20 phút (bao gồm phần thảo luận).

       Báo cáo treo (poster)

            Mỗi báo cáo được giới hạn một diện tích bằng kích thước A0, số lượng báo cáo không giới hạn.

 

Thể lệ đăng bài

 

Đăng ký

 

Chương trình

 

Lưu trú

 

Tài trợ

 

Các thời hạn cần lưu ý

       Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 30/06/2020

       Hạn cuối nộp lệ phí đăng bài toàn văn: 30/06/2020

       Hạn cuối đăng ký tham dự: 26/09/2020 tại https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyNjskOWY7gA9G7ZHKtGtXmaGBdLhm8uuo60NDKBD-E2EF3g/viewform

       Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 26/09/2020

       Hạn cuối nộp lệ phí đăng ký tham dự: 30/09/2020

       Hội nghị: 26/10/2020-27/10/2020

 

Liên hệ

 

              [soon name=”HNVN” due=”2020-10-26T06:00+07:00″][/soon]

 

 

ĐƠN VỊ ĐĂNG CAI TỔ CHỨC

 

 

 

ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

 

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

 

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

 

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

 

Tiếng Việt