DANH MỤC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM 2018
—♦—

STT Danh sách tác giả Tên bài báo Tạp chí đăng bài Danh mục
1 NGUYEN THI ANH THU, NGO THI TUONG CHAU, LE VAN THIEN, NGUYEN DUC HUY, NGUYEN TRAN ME KHUE, NGUYEN BAO HUNG, NGUYEN NGOC LUONG, LE THI ANH THU, NGUYEN HOANG LOC Extrachromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05 Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology SCIE
2 Truong Thi Phuong Lan, Nguyen Duc Huy, Nguyen Ngoc Luong, Nguyen Van Nghi, Trinh Huu Tan, Le Viet Quan, Nguyen Hoang Loc Identification and Characterization of Genes in the Curcuminoid Pathway of Curcuma zedoaria Roscoe Current Pharmaceutical Biotechnology SCIE
3 Hoang Thanh Tung, Nguyen Ba Nam, Nguyen Phuc Huy, Vu Quoc Luan, Vu Thi Hien, Truong Thi Bich Phuong, Dung Tien Le, Nguyen Hoang Loc, Duong Tan Nhut A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes Scientia Horticulturae SCIE
4 Hai Thi Hong Truong, Thanh Thuy Duong, Tram Thi Hoai Nguyen, Thuy Thi Thu Nguyen, Linh Hoang Khanh Nguyen, Tho Thi Quynh Bui Aggressiveness and genetic diversity of Ralstonia solanacearum strains from tomato in Vietnam Indian Phytopathology SCOPUS
5 HOANG TAN QUANG, BUI LE THANH NHAN, TRAN MINH DUC, TRAN VAN GIANG AND PHAM THANH STUDY ON GENETIC DIVERSITY OF Curculigo orchioides GAERTN POPULATIONS FROM VIETNAM, AN ENDANGERED MEDICINAL HERB Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology SCOPUS
6 Dung Q. Tran, Thien V. Tran, Quang T. Hoang Genetic Relationship of Two Agamid Lizard Species in Vietnam by Random Amplified Polymorphic DNA Analysis Life Science Journal SCOPUS
7 Van Thuan Nguyen, Van Giang Tran, Tran Trung Nguyen, Tan Quang Hoang, Quoc Dung Tran Genetic diversity of earthworm Amynthas rodericensis (Grube, 1879) (Clitellata: Megascolecidae) in Vietnam by randomly amplified polymorphic DNA analysis Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences Khác
8 Trần Vinh Phương, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Văn Khanh, Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Huy ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MẬT ĐỘ BAN ĐẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI TẢO Nanochloropsis oculata VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN Ở THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
9 Lê Thị Tuyết Nhân, Đào Thị Mến, Mạc Hồ Mai Trâm, Nguyễn Thị Thu Liên ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT TẠO BÔNG ĐẾN HIỆU SUẤT KẾT BÔNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
10 Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Hồng Sơn, Hoàng Tấn Quảng, Lê Thị Tuyết Nhân PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG TẢO SILIC SKELETONEMA COSTATUM TỪ VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ ĐỂ LÀM THỨC ĂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
11 Trương Thị Hồng Hải, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Hồ Thị Huyền Trân, Nguyễn Mạnh Tuấn ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA QUẦN THỂ SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Ở NAM TRÀ MY, QUẢNG NAM Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
12 Đặng Thị Thanh Hà, Lê Kim Tuân, Đinh Thị Kim Thiện, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Nguyễn Đức Huy TẠO DÒNG VÀ GIẢI TRÌNH TỰ GEN LACCASE 3 (Folac3) TỪ FUSARIUM OXYSPORUM Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
13 Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Đinh Thị Bích Lân, Hoàng Thị Kim Hồng, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Võ Phước Khánh TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PROTEIN p65 TỪ MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE GÂY BỆNH SUYỄN LỢN TRONG VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI BL21 (DE3) Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
14 Đặng Thanh Long, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Hoàng Thị Kim Hồng, Phạm Thị Hải Yến, Võ Phước Khánh NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN GLYCOPROTEIN C CỦA VIRUS DỊCH TẢ VỊT PHÂN LẬP TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
15 Dương Đức Hoàng Sinh, Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
16 Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân An, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thị Hương, Nguyễn Đăng Quí, Phùng Thăng Long ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI LAI LANDRACE × (PIETRAIN × VCN-MS15) VÀ LANDRACE × (DUROC × VCN-MS15) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
17 Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Mạc Như Bình, Trần Nguyên Ngọc ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ƯƠNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ DÌA Siganus guttatus (Bloch, 1787) TỪ GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG ĐẾN CÁ GIỐNG Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
18 Trần Vinh Phương, Phạm Thị Hải Yến, Võ Điều, Nguyễn Văn Huy, Phan Thị Thu Hồng Một số đặc điểm sinh trưởng, dinh dưỡng và thành phần sinh hóa của ngao dầu Meretrix meretrix (Linnaeus, 1758) phân bố vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
19 Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Diễm Thi ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM TIỀM NĂNG SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TỪ ĐẤT RUỘNG LÚA HUYỆN PHÚ VANG THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
20 Trần Minh Quang, Trần Đăng Hòa, Trương Thị Hồng Hải, Đinh Hồ Anh, Trần Thị Phương Nhung ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG LÚA NHẬP NỘI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam HĐCDGS
21 Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Diệu, Lê Thị Lệ Quyên, Phạm Thị Diễm Thi, Trương Thị Hồng Hải, Trần Quốc Dung NGHIÊN CỨU TÁI SINH CHỒI CÂY NHÂN TRẦN CÁT (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) THÔNG QUA NUÔI CẤY CALLUS Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
22 Trương Thị Hồng Hải, Trần Bảo Ngà ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA TẬP ĐOÀN GIỐNG MƯỚP HƯƠNG (Luffa cylindrica (L.) Roem) BẰNG CHỈ THỊ RAPD Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên HĐCDGS
23 Trương Thị Hồng Hải, Trần Viết Thắng, Nguyễn Đức Phước, Võ Văn Tư NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ TÍNH TRẠNG CỦA CÂY SÂM NGỌC LINH TẠI HUYỆN NAM TRÀ MY TỈNH QUẢNG NAM Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
24 Trương Thị Bích Phượng, Phan Thụy Trúc Như, Hoàng Tấn Quảng, Lê Thị Lệ Quyên TÁI SINH CHỒI IN VITRO CÂY NHÂN TRẦN (Adenosma indianum (Lour.) Merr.) Tạp chí Khoa học HĐCDGS
25 Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Lê Quốc Việt, Hoàng Thị Thùy Nhung, Đặng Thị Hương, Lê Công Thịnh, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Hiền Cải thiện mức độ biểu hiện protein tái tổ hợp LTA của Escherichia coli trong tế bào khả biến Escherichia coli BL21 (DE3) Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y HĐCDGS
26 Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Đặng Thanh Long, Trần Thị Hương Giang, Trần Thị Mỹ Loan, Hoàng Thị Kim Hồng NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG SƠ ĐỒ PHÂN BỐ CÁC GIỐNG SEN (Nelumbo nucifera Gaertn.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) HĐCDGS
27 Hoàng Thị Kim Hồng, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nghiên cứu nhân giống in vitro giống sen trắng trẹt lõm Huế Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc gia và Quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) hội nghị có phản biện khoa học HĐCDGS
28 Lê Công Thịnh, Đinh Thị Bích Lân, Phùng Thăng Long, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Thanh Long, Lê Quốc Việt, Đặng Thị Hương Tạo dòng và biểu hiện gene eltB mã hóa tiểu phần B của độc tố không chịu nhiệt của Escherichia coli phân lập từ lợn con bị tiêu chảy Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y HĐCDGS
29 Lê Như Cương, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Diễm KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM VÀ HẠN CHẾ BỆNH HÉO RŨ GỐC MỐC TRẮNG LẠC (Sclerotium rolfsii) CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn HĐCDGS
30 Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Công Hoài Sơn, Nguyễn Thị Thanh NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA) NHẬP NỘI BẰNG CHỈ THỊ RAPD Hội thảo Công nghệ sinh học toàn quốc Khác

 

Thống kê:

Danh mục Nước ngoài Trong nước
WoS SCOPUS Khác HĐCDGS Khác
Số lượng bài báo 3 3 1 22 1
Tổng 7 23
Tổng cộng 30
Tiếng Việt