Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học về lĩnh vực Công nghệ sinh học ở Đại học Huế cũng như các Trường đại học, Viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý và các nhà khoa học trao đổi những thành tựu mới nhất và định hướng chiến lược ứng dụng Công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, thủy sản, chăn nuôi, thú y và y dược hướng tới sự phát triển bền vững; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Hội thảo Công nghệ sinh học năm 2018.

Tên Hội thảo

  • Tiếng Việt: HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2018

                               Chủ đề: “Ứng dụng Công nghệ sinh học – Động lực thúc đẩy phát triển bền vững”

  • Tiếng Anh: 2018 INTERNATIONAL SYMPOSIUM

                               Chủ đề: “Applied Biotechnology: for Sustainable Development”

Thời gian: Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, Tỉnh lộ 10, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Các lĩnh vực chuyên môn chính:

– Ứng dụng Công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm

– Ứng dụng Công nghệ sinh học môi trường

– Ứng dụng Công nghệ sinh học thủy sản, chăn nuôi, thú y

– Ứng dụng Công nghệ sinh học trong y dược

Nội dung hoạt động:

– Báo cáo và tham luận tổng quan

– Báo cáo trình bày (oral)

– Báo cáo treo (poster)

Chương trình Hội thảo:

7:30 – 8:00 Đón tiếp đại biểu tham dự
8:00 – 8:10 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
8:10 – 8:20 Phát biểu khai mạc Viện trưởng Viện CNSH, Đại học Huế
8:20 – 8:30 Phát biểu Đại diện Ban Giám đốc Đại Huế

BÁO CÁO PHIÊN THỨ NHẤT

  Chủ tọa:   PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

   PGS.TS. Lê Như Cương, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

8:30 – 9:00 Expression of key genes involving in the pathway of secondary metabolism in zedoary (Curcuma zedoaria roscoe) cell culture

GS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

9:00 – 9:15 ID3EAL miRNA Solution

Nguyễn Thanh Huy, Công ty cổ phần Công nghệ TBR

9:15 – 9:45 Nghiên cứu sàng lọc một số thực vật có khả năng hạ đường huyết trên mô hình chột đái tháo đường thực nghiệm

TS. Đặng Đức Long, Viện nghiên cứu Việt Anh, Đại học Đà Nẵng

9:45 – 10:00  PCR vi giọt kỹ thuật số (ddPCR) – Công nghệ và ứng dụng

Nguyễn Thành Khôi, Công ty TNHH Khoa học Hợp Nhất

10:00 – 10:15 Giải lao

BÁO CÁO PHIÊN THỨ HAI

Chủ tọa:   GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Viện Nghiên cứu Hoạt chất sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

TS. Đặng Đức Long, Viện nghiên cứu Việt Anh, Đại học Đà Nẵng

10:15 – 10:45 Ứng dụng vi khuẩn kích thích sinh trưởng vùng rễ bản địa cho một số cây trồng ở miền Trung

PGS. TS. Lê Như Cương, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

10:45 – 11:15 Nghiên cứu cơ chế hình thành kết tụ sinh học của vi tảo Chlorella vulgaris nuôi trong nước thải thuỷ sản

TS. Nguyễn Thị Đông Phương, Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật, Đại học Đà Nẵng

11:15 – 11:30 Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống và nghiên cứu đặc điểm cam của cây Mesembryanthemum crystallinum (ice plant)

PGS. TS. Hoàng Thị Kim Hồng, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

11:30 – 11:45 Ức chế HDAC1 làm giảm xơ hóa thận thông qua kiểm soát quá trình viêm và điều hòa phiên mã gene tổng hợp chất nền ngoại bào

TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

11:45 – 12:00 Nuôi cấy vi tảo silic Skeletonema costatum từ vùng biển Thừa Thiên Huế để làm thức ăn nuôi trồng thủy sản

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Liên, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

12:00 – 12:15 Sản xuất và tạo dòng gen Folac3 mã hóa laccase từ nấm Fusarium oxysporum

ThS. Đặng Thị Thanh Hà, Trường Đại học Tây Nguyên

12:15 – 12:30 Bế mạc Hội thảo
12:30 – Ăn trưa (Toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo)

Xuất bản:

Tuyển tập tóm tắt các báo cáo tại Hội thảo.

Tuyển tập báo cáo toàn văn: Số đặc biệt Tạp chí khoa học Đại học Huế: Chuyên san Khoa học Tự nhiên.

Lệ phí

Đại biểu đăng ký tham dự: miễn phí

Lệ phí đăng bài: 1.000.000 đồng

Lưu ý:

– Nghiên cứu sinh của Đại học Huế được miễn giảm 50% lệ phí đăng bài.

Gửi bài

– Quy định bản thảo

          Hướng dẫn chi tiết cho tác giả.

          Bài báo mẫu.

Các bước để đăng bài báo khoa học.

Các mốc thời gian cần lưu ý:

– Hạn cuối đăng ký tham dự Hội thảo: 30/06/2018

– Hạn cuối gửi tóm tắt báo cáo oral và poster: 31/08/2018

– Hạn cuối gửi báo cáo toàn văn: 30/07/2018

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Khoa học – Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Địa chỉ: Tỉnh lộ 10 – Phú Thượng – Phú Vang – Thừa Thiên Huế

Điện thoại: +84-234-381-9335

Email: huib@hueuni.edu.vn

Website: http://huib.hueuni.edu.vn/

Tiếng Việt