Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham dự buổi Tọa đàm Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013 – 18/5/2024)

        Ngày 18/6/2013, Luật Khoa học và Công nghệ được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, đồng thời quy định ngày 18/5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ đó đến nay, ngày 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của những người làm công tác nghiên cứu, quản lý, cán bộ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung trên cả nước, cũng như các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục. Lễ kỷ niệm là “điểm hẹn” thường niên để cộng đồng KH&CN tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm ghi nhận, tôn vinh những nỗ lực của ngành KH&CN đóng góp cho kho tàng tri thức cũng như phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

     Trong buổi tuyên dương các tấm gương tiêu biểu về nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 512/QĐ-ĐHH ngày 09/5/2024, Đại học Huế đã tặng giấy khen cho 07 tác giả, nhóm tác giả đã có sản phẩm đăng ký sở hữu trí tuệ và 07 tác giả, nhóm tác giả của Đại học Huế đã đạt giải thưởng về KH&CN từ năm 2022 đến năm 2024. Năm 2024, PGS. TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã được nhận giấy khen cho nhãn hiệu hàng hoá “Chế phẩm phân bón dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn HUIB – MORIFER” (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 443181 tại Quyết định số 95557/QĐ-SHTT ngày 27/10/2022).

Các nhà khoa học được khen thưởng thành tích hoạt động KH&CN nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024

Nguồn ảnh: Nguyễn Thị Ái Hữu – Văn phòng Đại học Huế.

Tiếng Việt