PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

 —♦—

I. TÊN GỌI

Tên Tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử

Tên Tiếng Anh: Laboratory of Molecular Biology

TS. Hồ Ngọc Hân

Phụ trách Phòng thí nghiệm
Email: hongochan@hueuni.edu.vn
Số điện thoại: (+84) 0834 328 899


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, sản xuất và thử nghiệm một số sản phẩm phục vụ chẩn đoán và điều trị một số bệnh ở người, động vật và thực vật; thực hiện các dịch vụ và hợp đồng khoa học công nghệ (KHCN), xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và di truyền trên người, động vật và thực vật; tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về ứng dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến dùng trong nghiên cứu chẩn đoán bệnh; tư vấn xây dựng, vận hành phòng thí nghiệm sinh học phân tử và các hoạt động KHCN khác.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trình độ cao

Phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu cơ bản chuyên sâu và ứng dụng tiên tiến nhằm xây dựng các phương pháp multiplex PCR/ Realtime PCR đa gen, phát triển các kit chẩn đoán để hướng đến ứng dụng trong chẩn đoán một số bệnh do vi sinh vật gây nên ở người, động vật và thực vật; định tuýp vi khuẩn/virus gây bệnh trên người, động vật và thực vật;

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng mạng lưới cùng tham gia xét nghiệm SARS-CoV-2 trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2.2.2. Thực hiện dịch vụ KHCN

Tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm, trung tâm, Viện nghiên cứu về ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử tiên tiến trong nghiên cứu và chẩn đoán bệnh và các kỹ thuật có liên quan;

Chuyển giao công nghệ: chuyển giao các quy trình chẩn đoán và quy trình xây dựng các kít chẩn đoán;

Thực hiện các dịch vụ KHCN khác thuộc lĩnh vực hoạt động thông qua các hợp đồng KHCN theo thoả thuận;

Thực hiện các hợp đồng dịch vụ xét nghiệm các bệnh truyền nhiễm và di truyền trên người, động vật và thực vật.

2.2.3. Đào tạo

Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn (1 tuần/lớp) theo chương trình đào tạo liên tục với các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản và nâng cao cho các học viên/chuyên viên xét nghiệm khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận.

2.2.4. Sản xuất

Nghiên cứu sản xuất kít chẩn đoán, hóa chất và các sản phẩm khác chuyên biệt cho lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán đột biến gen, định loại virus/vi khuẩn.

2.2.5. Hợp tác

Tham gia hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế;

Các hoạt động khác phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ, điều kiện, năng lực của Phòng thí nghiệm và quy định của pháp luật.


III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

3.1. Cán bộ cơ hữu

TT

Họ và tên Học hàm/ học vị Chuyên ngành Chức vụ Số điện thoại

E-mail

1

Hồ Ngọc Hân

Tiến sĩ

Công nghệ sinh học Phụ trách Phòng

0834328899

hongochan@hueuni.edu.vn

2

Lê Hoàng Duy Minh

Thạc sĩ

Công nghệ sinh học LĐHĐ – Nghiên cứu

0911350135

lhdminh@hueuni.edu.vn

3

Nguyễn Lê Quý Bảo

Kỹ sư

Công nghệ thực phẩm LĐHĐ – Nghiên cứu

0846726029

nlqbao@hueuni.edu.vn

4

Nguyễn Thị Kim Chi

Thạc sĩ

Y học chức năng Kỹ thuật viên

0916481409

ntkimchi.huib@gmail.com

5

Nguyễn Thị Diệu Huê

Cử nhân

Kỹ thuật y học Kỹ thuật viên

0979386016

ntdieuhue.huib@gmail.com

3.2. Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ và tên Học hàm/ học vị Chuyên ngành Đơn vị công tác

Vị trí công việc

I

Đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác chuyên môn 

1

Trương Thị Hồng Hải PGS.TS Khoa học nghề vườn/ CNSH Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

2

Nguyễn Đức Huy TS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

3

Hoàng Tấn Quảng TS Sinh lý thực vật/Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

4

Nguyễn Thị Kim Cúc TS Y sinh;Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

5

Huỳnh Văn Chương TS Thú y Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

6

Nguyễn Bảo Hưng TS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

7

Đặng Thanh Long ThS Sinh học thực nghiệm Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

8

Nguyễn Thị Xuân Thu TS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

9

Hồ Thị Hoàng Nhi KS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

10

Nguyễn Quang Hoàng Vũ ThS Sinh học thực nghiệm Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

11

Phạm Thị Diễm Thi ThS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

12

Trần Thúy Lan ThS Sinh học phân tử Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

13

Tống Thị Huế ThS Nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

14

Nguyễn Thị Minh Nga KS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

15

Nguyễn Thị Diễm ThS Khoa học cây trồng Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

16

Nguyễn Thị Oanh CN Khoa học Môi trường Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

17

Nguyễn Văn Phú ThS Công nghệ sinh học Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

18

Hồ Thị Xuân Túy ThS Khoa học Môi trường Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

II

Đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác hành chính

19

Nguyễn Tiến Long TS Khoa học cây trồng Viện CNSH Trưởng bộ phận hành chính kiêm nhiệm

20

Nguyễn Quang Cơ TS Nông nghiệp Viện CNSH Phó trưởng bộ phận hành chính kiêm nhiệm

21

Trần Thị Tú ThS Khoa học Môi trường Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

22

Nguyễn Thị Diệu Thể ThS Nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

23

Nguyễn Thị Thu Thảo KS Phát triển nông thôn Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

24

Đặng Văn Thảo CN Kinh tế nông nghiệp Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

25

Nguyễn Minh Tuấn ThS Quản lý kinh tế;Kế toán doanh nghiệp Viện CNSH Cán bộ kiêm nhiệm

26

Trần Thị Hương Trà TC Giáo dục tiểu học Viện CNSH Nhân viên hành chính kiêm nhiệm
Tiếng Việt