24/05/2024

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung, ngành: Sinh học, mã số: 9420101
10/05/2024

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung, ngành: Sinh học, mã số: 9420101
19/04/2024

Thông báo số 2 – Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Thông báo số 2 – Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại khách sạn Indochine Palace, 105A Hùng Vương, thành phố Huế.
11/01/2023

Thông báo lịch báo cáo seminar về Tin sinh học

Chủ đề buổi seminar – Phần 1: Giải trình tự bộ gen để xác định và dự đoán […]
14/04/2021

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 4/2021 kết hợp hội thảo khoa học

Chủ đề: “Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) […]
Tiếng Việt