22/02/2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024.
18/01/2024

Hội thảo khoa học lấy ý kiến về quy trình nhân giống cây rau má và quy trình trồng chăm sóc cây rau má hữu cơ

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban lãnh đạo, Trưởng các đơn vị và các cán bộ, người học đang công tác tại Viện cùng thành viên thực hiện đề tài.
09/01/2024

Thông báo số 1 – Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024.
09/11/2023

Hội thảo triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và chia sẻ định hướng phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học

Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội thảo phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”
06/10/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham dự Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 và đăng cai tổ chức Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2024

Ngày 6/10/2023, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Hội Công nghệ sinh học, Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 tại thành phố Hà Nội
Tiếng Việt