12/04/2024

Viện Công nghệ sinh học tiếp Đoàn giám sát công tác thực hiện gói tài trợ nhỏ (SG) trong Dự án “Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản ASEAN (AHP)”

Sáng ngày 12/4/2024, Viện Công nghệ sinh học tiếp đoàn giám sát công tác thực hiện gói tài trợ nhỏ (SG) trong Dự án “Chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản ASEAN (AHP)” (Dự án SGP II) của TS. Hoàng Tấn Quảng là chủ nhiệm của Dự án tài trợ nhỏ, do Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Đoàn giám sát gồm có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (HUSTA) làm đơn vị cung cấp dịch vụ và Đơn vị tư vấn GITEC.
11/04/2024

Kiểm tra mô hình trồng rau má hữu cơ thuộc Đề tài KH&CN cấp tỉnh Thừa Thiên Huế mã số TTH.2020-KC.09

Ngày 11/4/2024, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện và thăm mô hình trồng rau má hữu cơ thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”, mã số TTH.2020-KC.09 do PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.
05/04/2024

Đoàn công tác Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc cùng các đối tác tại Thành phố Đà Nẵng

Ngày 05/04/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có chuyến thăm quan trụ sở làm việc và trao đổi công việc, hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam; Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng tại Thành phố Đà Nẵng.
04/04/2024

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu 02 quy trình công nghệ thuộc Đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT2022.09.DHH.04

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu 02 quy trình công nghệ “Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh phòng chống nấm gây bệnh héo rũ trên cây lạc” và “Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh phòng chống nấm gây bệnh héo rũ trên cây lạc” thuộc Đề tài KH&CN cấp Bộ mã số: CT2022.09.DHH.04 do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) là tổ chức thực hiện, Đại học Huế là tổ chức chủ trì đã diễn ra sáng ngày 04/04/2024.
14/03/2024

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

       Ngày 14/3/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết […]
Tiếng Việt