Seminar: “Phân lập, định danh chủng vi khuẩn mới để thu nhận hợp chất thứ cấp”

Ngày 15/6/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức seminar khoa học: “Phân lập, định danh chủng vi khuẩn mới để thu nhận hợp chất thứ cấp” do TS. Hồ Lê Hân, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trình bày. Tham gia buổi seminar có Ban lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị và các cán bộ, người học đang công tác tại Viện; Viện cũng vui mừng đón tiếp TS. Phan Thu Thảo, Trưởng khoa Thực phẩm, Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

Hội trường buổi seminar

Tại buổi làm việc, TS. Hồ Lê Hân đã trình bày các kết quả nghiên cứu được thực hiện những năm qua cũng như chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, tiến trình công bố khoa học và đề xuất một số định hướng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hiện nay. Theo đó, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến các hoạt động, định hướng hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp; đồng thời, bày tỏ mong muốn tiếp tục có những hợp tác tốt đẹp trong tương lai.

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Hồ Lê Hân

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải – Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Phan Thu Thảo

Cán bộ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Hồ Lê Hân, TS. Phan Thu Thảo

Tiếng Việt