Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2024

Thực hiện Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức thực hiện, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024, ngày 5/6/2023, Đại học Huế đã tổ chức 18 Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH. Với đề tài: “Nghiên cứu cơ chế gây bệnh xoăn vàng lá do vi-rút trên cây ớt và cà chua (PepYLCV) ở miền Trung Việt Nam”, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là một trong các đơn vị tham gia tuyển chọn lần này.

Tại buổi làm việc, TS. Hồ Ngọc Hân, Phụ trách phòng thí nghiệm Sinh học phân tử – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, ứng viên chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài với các nội dung: tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, tiến độ và kinh phí thực hiện đề tài. Sau khi lắng nghe phần trình bày, Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá và đưa ra các góp ý đối với thuyết minh đề tài.

Đại diện Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Hội đồng; đồng thời Viện cũng tiếp thu, trao đổi các ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để sớm hoàn thiện thuyết minh đề tài, trình Giám đốc Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thực hiện.

Kết quả đề tài được Hội đồng thông qua.

TS. Hồ Ngọc Hân trình bày tóm tắt thuyết minh đề tài trước Hội đồng

Tiếng Việt