Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo gia hạn cuộc thi “Thiết kế Logo” và “Sáng tác Slogan”

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo gia hạn cuộc thi “Thiết kế Logo” và “Sáng tác Slogan”, thông thi cụ thể như sau:

 

 

 

 

 

Tiếng Việt