Đào tạo sau đại học tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông tin ngành đào tạo sau đại học tại đơn vị như sau:

1. Ngành tuyển sinh

Tiến sĩ Sinh học, mã số: 9420101

Dự bị tiến sĩ Sinh học

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

3. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Sinh học là những người có bằng đại học loại giỏi trở lên/ bằng thạc sĩ ngành Sinh học; hoặc có bằng thạc sĩ ngành Nhân chủng học, Động vật học, Vi sinh vật học, Thủy sinh vật học, Thực vật học, Sinh học thực nghiệm, Hóa sinh học, Sinh thái học, Di truyền học.

Đối tượng tuyển sinh cho chương trình dự bị tiến sĩ ngành Sinh học là những người có bằng thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học.

4. Thời gian đào tạo

Đào tạo tiến sĩ: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm đối với người có bằng đại học.

Đào tạo dự bị tiến sĩ: Người học có thể đăng kí chương trình dự bị tiến sĩ khóa 06 tháng, 12 tháng hoặc tối đa 02 năm (24 tháng).

5. Học bổng

Nghiên cứu sinh có cơ hội được nhận:

+ Hỗ trợ cho mỗi nghiên cứu sinh 20.000.000 VNĐ trong quá trình học tập.

+ Hỗ trợ hóa chất/vật liệu nghiên cứu.

6. Thông tin liên hệ

Địa điểm cung cấp mẫu hồ sơ và thu nhận hồ sơ dự tuyển

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế – Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Tỉnh lộ 10, Phường Phú Thượng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời gian nhận hồ sơ: Tất cả các tháng trong năm.

Điện thoại: 0234.3819335

                    0914 848 365 (Gặp TS. Nguyễn Quang Cơ)

Email: daotao.huib@hueuni.edu.vn

Tiếng Việt