27/09/2020

Chương trình Đêm hội trăng rằm

Tối ngày 27/09/2020, Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ […]
26/09/2020

Hội thảo khoa học công bố kết quả Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Ngày 26/09/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học: […]
23/09/2020

Thông báo về Hội thảo khoa học công bố kết quả Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo khoa […]
20/09/2020

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế ra quân khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra

Do ảnh hưởng của bão số 5, một số cơ sở vật chất của Viện Công nghệ sinh […]
17/09/2020

Thông tin tìm hiểu về công bố khoa học quốc tế

Có công bố khoa học quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chí quốc tế uy […]
Tiếng Việt