Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

Ngày 11/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia: “Ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất vắc-xin đa giá phòng bệnh hoại tử thần kinh do NNV (nervous necrosis virus) và lở loét do Vibrio (V. alginolyticusV. parahaemolyticus) ở cá mú nuôi”, mã số: ĐTĐLCN.95/21 do TS. Nguyễn Thị Kim Cúc làm chủ nhiệm; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế là đơn vị chủ trì.

Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thị Kim Cúc đã trình bày tóm tắt về sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung và phương pháp, kết quả thực hiện “Nội dung 1. Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn V. alginolyticus nhược độc biểu hiện protein vỏ của virus NNV và gen mã hóa kháng nguyên của V. parahaemolyticus”, gồm 06 công việc: (1) Công việc 1. Phân lập vi khuẩn  V. alginolyticus từ các mẫu cá có triệu chứng lở loét (25-30 mẫu); (2) Công việc 2. Định loại vi khuẩn  V. alginolyticus từ các mẫu cá bị lở loét bằng một số chỉ thị hình thái (15-18 chủng); (3) Công việc 3. Định loại vi khuẩn  V. alginolyticus  từ các mẫu cá bị lở loét bằng chỉ thị phân tử (13-16 chủng); (4) Công việc 4. Thử nghiệm gây bệnh thực nghiệm vi khuẩn V. alginolyticus trên một số giống cá mú; (5) Công việc 5. Tạo dòng gen mã hóa protein vỏ của virus NNV (dự kiến 2 gen); (6) Công việc 6. Tạo dòng gen mã hóa protein kháng nguyên của vi khuẩn V. parahaemolyticus (dự kiến 2 gen).

Các thành viên Hội đồng đánh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu trong việc triển khai thực hiện nội dung nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt đồng thời cũng chỉ ra một số lỗi hình thức, cấu trúc báo cáo… cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đã nhất trí với các nhận xét, đánh giá của phản biện và các thành viên Hội đồng; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Kết quả đánh giá xếp loại: Đạt

Hình ảnh tại buổi làm việc

Tiếng Việt