21/12/2019

Hội nghị Thúc đẩy Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, trong khuôn khổ các hoạt động của chương trình Demo Day mở […]
21/12/2019

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham gia chương trình Demo Day mở rộng

Ngày 21 tháng 12 năm 2019, nhận lời mời từ Đại học Huế, Viện Công nghệ sinh học […]
19/12/2019

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Trong khuôn khổ triển khai các hoạt động hợp tác theo Biên bản ghi nhớ giữa Đại học […]
16/12/2019

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tiếp nhận công trình Cải tạo Khu sản xuất chế phẩm sinh học

Ngày 16/12/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tiếp nhận công trình Cải […]
16/12/2019

Kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2019

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-VCNSH ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Công nghệ […]
Tiếng Việt