20/12/2023

Đưa Viện Công nghệ sinh học phát triển xứng tầm

Việc thành lập Viện Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung sẽ góp phần nâng cao vị thế, phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của Đại học Huế và phát triển Thừa Thiên Huế thành một trung tâm khoa học lớn của cả nước
19/12/2023

Thông báo seminar khoa học Việt Nam – Nhật Bản

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Seminar khoa học giữa các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu Việt Nam và Nhật Bản
18/12/2023

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023
12/12/2023

Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Ngày 11-12/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tham gia trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ của Viện tại Triển lãm sản phẩm KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
11/12/2023

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

Ngày 11/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21
Tiếng Việt