26/03/2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ sinh học Việt Nam, Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại Thành phố Huế.
22/03/2024

Hội thảo sơ kết lấy ý kiến về kết quả của các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ mã số CT2022.09.DHH

Hội thảo sơ kết lấy ý kiến về kết quả của các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh tạo một số sản phẩm phòng chống bệnh hại cây trồng chủ lực khu vực miền Trung”, mã số CT2022.09.DHH, do TS. Nguyễn Đức Huy làm chủ nhiệm Chương trình; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) là đơn vị chủ trì diễn ra ngày 22/03/2024.
20/03/2024

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone, ngành Sinh học

Ngày 20/03/2024 tại Đại học Huế đã diễn ra bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh (NCS) Sonexay Rasphone, trúng tuyển khóa 2 năm 2019, ngành Sinh học, mã số: 9420101 với đề tài: “Nghiên cứu giống hồ tiêu (Piper spp.) kháng Meloidogyne incognita bằng chỉ thị phân tử ở Việt Nam”; Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) là đơn vị đào tạo. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải và TS. Nguyễn Quang Cơ, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.
14/03/2024

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Sonexay Rasphone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế xin kính mời quý thầy cô tham dự Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh: Sonexay Rasphone, ngành: Sinh học, mã số: 9420101.
14/03/2024

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và sản phẩm thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, mã số: ĐTĐLCN.95/21

       Ngày 14/3/2024, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá kết […]
Tiếng Việt