Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021, chuyên ngành Sinh học

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐTSSĐH ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập các tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh thuộc Hội đồng tuyển sinh sau Đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2021, sáng ngày 05/03/2021, tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (tiểu ban) ngành Sinh học (mã số 9420101) đã tiến hành xét tuyển cho thí sinh Đặng Ngọc Sáng, đăng kí theo học chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế theo các quy định hiện hành.

Tại buổi xét tuyển, thí sinh Đặng Ngọc Sáng đã báo cáo tóm tắt nội dung và kế hoạch nghiên cứu trong đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ trước hội đồng tiểu ban. Sau đó, các thành viên tiểu ban đã đưa ra những những nhận xét và đánh giá từng mục của đề cương theo thang điểm quy định, đồng thời cũng bổ sung một số ý kiến nhằm hỗ trợ thí sinh hoàn thiện đề cương nghiên cứu. Kết thúc buổi làm việc, tiểu ban đã kết luận thí sinh Đặng Ngọc Sáng đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong quy định về xét tuyển nghiên cứu sinh và trúng tuyển với số điểm là 87.8 điểm.

Hình ảnh tại buổi xét tuyển nghiên cứu sinh:

Thí sinh Đặng Ngọc Sáng trình bày đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh

Tiếng Việt