Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Seminar khoa học tháng 3/2021

Ngày 12/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức seminar khoa học tháng 3 với chủ đề “Đặc điểm của các yếu tố liên quan đến độc lực của Pseudomonas cichorii JBC1″, do TS. Nguyễn Bảo Hưng trình bày. Tham dự seminar có Ban lãnh đạo Viện CNSH, cán bộ nghiên cứu và các sinh viên đang học tập tại Viện.

Tại buổi seminar, TS. Nguyễn Bảo Hưng đã giới thiệu về vai trò và sự cần thiết, ý nghĩa tiến hành nghiên cứu đặc điểm của các yếu tố liên quan đến độc lực của Pseudomonas cichorii JBC1; đồng thời cũng trình bày chi tiết phương pháp và kết quả nghiên cứu đã đạt được trên đối tượng thực vật.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của TS. Nguyễn Bảo Hưng, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận về các phương pháp, kết quả nghiên cứu và định hướng phát triển đề tài.

Hình ảnh tại buổi seminar:

TS. Nguyễn Bảo Hưng trình bày báo cáo

 

Tiếng Việt