06/09/2018

Ban thẩm định đề án thành lập các phòng thí nghiệm, bộ môn Sinh học và Công nghệ sinh học ứng dụng làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát […]
05/09/2018

Thông báo số 2. Hội thảo CNSH năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO NĂM 2018 “Ứng dụng Công nghệ sinh học: […]
25/08/2018

Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2018, Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường, […]
24/08/2018

Thông báo tuyển dụng

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng cán bộ lao động hợp đồng. Thời hạn nộp […]
08/08/2018

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học – Đại học Huế trúng cử vào Ban chấp hành Hội các ngành sinh học Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023

Được sự thống nhất của Bộ Nội vụ và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa […]
Tiếng Việt