08/12/2023

Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên Chi bộ năm 2023 và họp Chi bộ tháng 12/2023

Ngày 8/12/2023, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên Chi bộ năm 2023
07/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ

Ngày 7/12/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai công nghệ bức xạ (Trung tâm), trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
30/11/2023

Lễ kết nạp Đảng viên và chuyển Đảng chính thức tại Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 30/11/2023, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 05 quần chúng ưu tú và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 01 đảng viên dự bị
28/11/2023

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh mã số TTH.2020-KC.09

Ngày 28/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây rau má nuôi cấy mô”
27/11/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với đại diện Ban lãnh đạo UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế

Ngày 27/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi làm việc với đại diện Ban lãnh đạo UBND phường Phú Thượng, thành phố Huế về việc kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra vào ngày 15, 16/11/2023 tại Viện
Tiếng Việt