27/04/2021

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen, Kon Tum

Ngày 27/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm […]
23/04/2021

Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 2170/BNN-KHCN ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát […]
17/04/2021

Đoàn Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Huế tham quan trải nghiệm thực tế tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Sáng ngày 17/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã phối hợp cùng Trường tiểu […]
16/04/2021

Hội thảo khoa học Giới thiệu các kết quả của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thuộc Chương trình 562

Ngày 16/04/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội thảo khoa học […]
14/04/2021

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 4/2021 kết hợp hội thảo khoa học

Chủ đề: “Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) […]
Tiếng Việt