16/11/2023

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone, ngành Sinh học

Ngày 16/11/2023, tại Đại học Huế đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh (NCS) Hatsadong Chanthanousone, trúng tuyển khóa năm 2018, ngành Sinh học, mã số: 9420101
10/11/2023

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia, mã số NVQG-2019/DA.18

Ngày 10/11/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen cấp quốc gia mã số NVQG-2019/DA.18
10/11/2023

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hatsadong Chanthanousone

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Nghiên cứu sinh: Hatsadong Chanthanousone Ngành: Sinh học Mã số: 9420101
09/11/2023

Hội thảo triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và chia sẻ định hướng phát triển khoa học và công nghệ lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học

Ngày 9/11, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “Hội thảo phổ biến, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y, dược, công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”
20/10/2023

Tọa đàm kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10/2023, Công đoàn cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2023)
Tiếng Việt