18/01/2024

Hội thảo khoa học lấy ý kiến về quy trình nhân giống cây rau má và quy trình trồng chăm sóc cây rau má hữu cơ

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban lãnh đạo, Trưởng các đơn vị và các cán bộ, người học đang công tác tại Viện cùng thành viên thực hiện đề tài.
16/01/2024

Chương trình EDUBIOFARM năm 2024 tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

EDUBIOFARM là chương trình hướng nghiệp và trải nghiệm ngoại khoá kết hợp giáo dục và vui chơi theo chủ đề tìm hiểu về công nghệ sinh học và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ
09/01/2024

Thông báo số 1 – Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024

Năm 2024, được sự chấp thuận của Đại học Huế và Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2024.
08/01/2024

Đại học Huế tổ chức họp tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 12 năm 2023, ngành Sinh học

Ngày 08/01/2024, Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh (tiểu ban) ngành Sinh học (mã số: 9420101) đã tiến hành xét tuyển cho thí sinh Lê Hoàng Duy Minh
05/01/2024

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh năm 2020 mã số TTH.2020-KC.09

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình trồng và chăm sóc cây rau má Quảng Thọ nuôi cấy mô tế bào theo hướng chuẩn hữu cơ”
Tiếng Việt