20/11/2020

Công ty TNHH NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020), Viện Công nghệ sinh […]
18/11/2020

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2018-15-08

Ngày 18/11/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu chính thức đề […]
10/11/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-06

Ngày 10/11/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
10/11/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-02

Ngày 10/11/2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
05/11/2020

Nghiệm thu quy trình đề tài KH&CN cấp Bộ mã số CT-2018-DHH-05

Ngày 05/11/2020, Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế (Viện) tổ chức nghiệm thu quy trình thuộc […]
Tiếng Việt