Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Sáng ngày 09/03/2021, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tổ chức Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031. Tham dự Hội nghị, về phía Đại học Huế có TS. Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế; ThS. Võ Trần Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đại học Huế. Về phía Viện có PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế cùng toàn thể cán bộ viên chức và lao động hợp đồng không xác định thời hạn tại Viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải hy vọng rằng thông qua Hội nghị sẽ tuyển chọn được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức tốt để đưa vào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm giúp Đảng bộ và chính quyền Viện ngày càng vững mạnh, phát triển. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đại biểu bỏ phiếu công tâm, khách quan, theo đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đỗ Mạnh Hùng đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ đạo và đóng góp nhiều góp ý, nhận xét chính xác, kịp thời về điều kiện, cơ cấu, số lượng nguồn; quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự nguồn quy hoạch cho tổ chức Đảng và chính quyền của Viện.

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị đã tiến hành các công tác giới thiệu và bỏ phiếu giới thiệu lựa chọn các cán bộ có trình độ, có khả năng đảm nhiệm công tác khi được điều động làm công tác lãnh đạo, quản lý Viện cũng như các đơn vị trực thuộc Viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

TS. Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế phát biểu tại Hội nghị

Tiếng Việt