Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế làm việc với Tiến sĩ François Roger

Ngày 18/01/2023, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã có buổi tiếp đón và làm việc với Tiến sĩ François Roger – Giám đốc khu vực của Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp phục vụ Phát triển Pháp (CIRAD) tại Việt Nam. Tham gia buổi làm việc có Ban lãnh đạo Viện, trưởng các đơn vị và các cán bộ phụ trách công tác liên quan.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thảo luận về các nội dung liên quan đến các hoạt động, hướng nghiên cứu của mỗi bên. Đặc biệt xây dựng giải pháp cũng như phát minh ra các hệ thống canh tác phù hợp với môi trường, xã hội trên cơ sở phát triển, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ gắn kết thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học, chuyển đổi sinh thái nông nghiệp, tính bền vững của hệ thống lương thực. Theo đó, hai bên bày tỏ mong muốn sớm có những hợp tác về nghiên cứu, đào tạo.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. François Roger giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu, hoạt động

Tiếng Việt