11/09/2018

Thông báo tuyển dụng (đợt 2 năm 2018)

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng 03 vị trí công tác (tải nội dung thông […]
05/09/2018

Thông báo số 2. Hội thảo CNSH năm 2018.

THÔNG BÁO SỐ 2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO NĂM 2018 “Ứng dụng Công nghệ sinh học: […]
26/08/2018

Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi trường – Bộ Giáo dục và đào tạo làm việc với Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Chiều ngày 25 tháng 8 năm 2018 , Ban lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và môi […]
24/08/2018

Thông báo tuyển dụng

Viện Công nghệ sinh học thông báo tuyển dụng cán bộ lao động hợp đồng. Thời hạn nộp […]
20/08/2018

Nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp Đại học Huế

Ngày 26/7/2018 Viện Công nghệ sinh học tiến hành họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại […]
Tiếng Việt