23/10/2018

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được phép đào tạo trình độ Tiến sĩ

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-ĐHH […]
01/12/2022

Đào tạo sau đại học tại Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế  

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thông tin ngành đào tạo sau đại học tại đơn […]
26/11/2022

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023

Ngày 26 tháng 11 năm 2022, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức […]
25/11/2022

Đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế mã số NCM.DHH.2019.01

Ngày 25/11/2022, Đại học Huế tổ chức đánh giá cuối kỳ kết quả hoạt động nhóm nghiên cứu […]
23/11/2022

How to Fix CMOS Checksum Error

Through our research of DLL files, we know that the following formats exist. However, we have not yet […]
19/11/2022

Hội nghị “Lựa chọn loài dược liệu quý phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện A Lưới”

Ngày 19/11/2022, tại hội trường Huyện ủy Huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học và […]
Tiếng Việt
Cracked PC Software crack microsoft office