Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế được phép đào tạo trình độ Tiến sĩ

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-ĐHH về việc cho phép Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học, mã số 9420101. Chương trình này được thiết kế để đào tạo ra những nhà nghiên cứu, nhà đổi mới, giảng viên và chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Sinh học theo định hướng ứng dụng.

Với số lượng giảng viên cơ hữu của Viện kết hợp với các giảng viên đến từ trong và ngoài Đại học Huế, người học được đào tạo với chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, Viện là một trong những đơn vị được đầu tư đầy đủ nhất về cơ sở vật chất phục vụ cho các nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu theo các hướng như Công nghệ gen, Công nghệ tế bào, Công nghệ enzyme, Công nghệ vi sinh và Miễn dịch học và vaccine. Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục được đầu tư trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Nghiên cứu sinh theo học chương trình Tiến sĩ tại Viện Công nghệ sinh học có khả năng nhận được các học bổng nghiên cứu từ đơn vị đào tạo, các phòng thí nghiệm hoặc từ người hướng dẫn. Ngoài ra, NCS cũng có cơ hội được tham gia hợp tác nghiên cứu ở nước ngoài thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện và có cơ hội làm việc tại Viện sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo tại đây.

Tiếng Việt