Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức seminar khoa học tháng 10

Chiều ngày 17/10/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức seminar khoa học tháng 10 với chủ đề “Probiotic-tác nhân kiểm soát sinh học trong nuôi trồng thủy sản” do ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc trình bày. Tham dự seminar có đại diện Ban lãnh đạo Viện CNSH, toàn thể cán bộ nghiên cứu và các sinh viên đang học tập tại Viện.

Tại buổi seminar, ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc đã cung cấp những kiến thức tổng quát về probiotic bao gồm: định nghĩa về probiotic, cơ chế hoạt động của probotic, nguồn probiotic. Đặc biệt, một số kết quả nghiên cứu bước đầu về tác dụng của probiotic trong nuôi trồng tôm tại phòng thí nghiệm Enzyme và Protein, Viện CNSH cũng được báo cáo.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc, các thành viên đã cùng trao đổi, thảo luận về các hoạt động nghiên cứu và khả năng phát triển. ứng dụng của probiotic nhằm tăng hệ miễn dịch của tôm.

Một số hình ảnh tại buổi seminar:

ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc trình bày báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt