17/10/2019

Điểm yếu của vi khuẩn gây bệnh

Hiện nay, kháng sinh vẫn là vũ khí quan trọng nhất chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn. […]
16/10/2019

Làm thế nào để virus cúm đạt được sự sao chép RNA hiệu quả

Một nghiên cứu mới được công bố ngày 3/10/2019 trên tạp chí PLOS Pathogens của tác giả Nadia Naffakh và cộng sự thuộc Viện nghiên cứu Pasteur (Hoa Kỳ) đã cho thấy những hiểu biết mới về cách các tiểu đơn vị của enzyme polymerase ở virus cúm đồng tiến hóa để đảm bảo quá trình sao chép RNA hiệu quả
15/10/2019

Ô nhiễm không khí có thể gây hại đến bộ não của con người

Nhà thần kinh học thuộc Đại học Montana, Lilian Calderón-Garcidueñas, đã nghiên cứu bộ não như một phần trong các nghiên cứu của cô về tác động môi trường đối với sự phát triển thần kinh, và bộ mẫu đặc biệt này đến từ các lần khám nghiệm tử thi được thực hiện trên những người chết đột ngột ở Mexico City
15/10/2019

Thông báo lịch báo cáo seminar khoa học tháng 10/2019

Chủ đề buổi seminar: “Probiotic-tác nhân kiểm soát sinh học trong nuôi trồng thủy sản”
13/10/2019

Hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” ở Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ngày 13/10/2019, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế đã tổ chức hoạt động “Ngày […]
Tiếng Việt