Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tham gia đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Nhận lời mời tham gia đoàn làm việc của tỉnh Thừa Thiên Huế với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, sáng ngày 22 tháng 05 năm 2020, Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã tham gia đoàn công tác của tỉnh làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị.

Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía đoàn công tác của tỉnh có Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành trong lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN). Đại diện đơn vị giáo dục – đào tạo của tỉnh Thừa Thiên Huế có PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc Đại học Huế và PGS.TS. Trương Thị Hồng Hải, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của KHCN trong mọi mặt của đời sống và sự cần thiết, ý nghĩa của việc đổi mới sáng tạo KHCN từ tư duy đến hành động; ngoài ra, triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng là một vấn đề được đồng chí Bộ trưởng hết sức lưu tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Trường Lưu đã gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng và nêu bật vai trò, chiến lược phát triển KHCN đối với tỉnh nhà và những trăn trở trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Sau đó, đại diện tỉnh đã báo cáo về “Tình hình KT-XH và một số nhiệm vụ lớn triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị” và “Tình hình phát triển của ngành KH&CN giai đoạn 2015-2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới”. Cũng trong cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những nội dung báo cáo đồng thời đưa ra những góp ý, nhận xét, đánh giá và định hướng thiết thực nhằm đẩy mạnh phát triển KHCN. Ngoài ra, đổi mới sáng tạo giải pháp và cách thức tổ chức thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng được nêu lên, định hướng cụ thể.

Đến năm 2025, xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành trung tâm khoa học – công nghệ lớn của cả nước, gắn với trung tâm giáo dục – đào tạo và y tế chuyên sâu, tạo động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội. Tập trung nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện các thiết chế quan trọng của tỉnh như phối hợp thực hiện đề án xây dựng Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) thành Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc gia tại miền Trung; đầu tư, nâng cấp các phòng thí nghiệm thuộc Viện bằng nguồn vốn đầu tư phát triển trên cơ sở cân đối, điều chỉnh nguồn vốn trung hạn để đảm bảo tính khả thi; đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia có tính cấp thiết với địa phương, vùng tập trung vào công nghệ sản xuất sản phẩm theo chuỗi giá trị; công nghệ mới để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng cao, có sức chống chịu với dịch bệnh; công nghệ phục vụ bảo quản chế biến nông lâm thủy sản; công nghệ biosensor trong giám định, kiểm soát môi trường, dự lượng các chất nguy hại; công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tại cuộc họp

 

 

Tiếng Việt