05/01/2024

Nghiệm thu quy trình công nghệ thuộc đề tài cấp tỉnh năm 2020 mã số TTH.2020-KC.09

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu quy trình: “Quy trình trồng và chăm sóc cây rau má Quảng Thọ nuôi cấy mô tế bào theo hướng chuẩn hữu cơ”
05/01/2024

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (Viện) đã tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2024
29/12/2023

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021-15-17

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các flavonoid từ cây An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) thu tại Thừa Thiên Huế”
29/12/2023

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2021-15-18

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu tiềm năng đối kháng sinh học của một số chủng vi sinh vật kháng nấm bệnh Phytopphthora sp. trên cây Thanh trà”
28/12/2023

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tổ chức đánh giá tiến độ đợt 2 năm 2023 cho nghiên cứu sinh

Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế tiến hành đánh giá tiến độ 6 tháng cho 07 nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa năm 2020, 2021 và 2023
Tiếng Việt